Despre Delay România

CINE SUNTEM?

Delay Aviation Consult SRL, Cod Unic de Înregistrare 46349751, este o companie românească, cu sediul în București, Sectorul 1 și operator de date cu caracter personal, autorizat de către
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având nr. 11304 în Registrul General ANSPDCP, în conformitate cu prevederile Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările și completările ulterioare.

VIZIUNE

DELAY.RO este un jucător important pe piaţa serviciilor în domeniul aviației din România, care susține pasagerii în ceea ce privește compensațiile referitoare la zboruri.

DELAY.RO este prima companie din România care oferă suport susținut companiilor aeriene și agențiilor de turism, în materia problemelor ocazionate de transportul aerian al pasagerilor.

MISIUNE

DELAY.RO s-a angajat într-o misiune importantă, de a se asigura că pasagerii care în ultimii 3 ani au avut întârzieri sau anulări ale zborurilor, precum și alte probleme care pot apărea în timpul călătoriilor pe cale aeriană, beneficiază de drepturile pe care le au în raport cu companiile aeriene.

DELAY.RO și echipa sa de profesioniști, cu expertiză în domeniul aviației, drept aerian și negocieri, au ca scop principal restabilirea echilibrului în relația dintre pasageri și compania aeriană, în cel mai rapid și mai ușor mod posibil.

De-a lungul timpului, acest proces s-a dovedit a fi complicat pentru toate părțile implicate. Deoarece pasagerii nu știu când sunt cu adevărat eligibili pentru despăgubiri, pentru că nu au acces la bazele de date privind  zborurile și nici cunosc ce legislație este aplicabilă în cazul lor, companiile aeriene trebuie să analizeze mii de cereri care, la final, se dovedesc a fi neeligibile.
De fapt, pentru o persoană fără expertiză în domeniul aerian și mijloacele de tehnologie necesare, acest lucru se poate dovedi a fi aproape imposibil. Din acest motiv, într-un mediu aflat în continuă schimbare, DELAY.RO recunoaște necesitatea prestării unor servicii de calitate, astfel încât pasagerii din România să își cunoască drepturile și să acționeze în mod corect pentru apărarea lor.

PRIORITĂȚI

Una dintre prioritățile noastre este apărarea intereselor clienților noștri, într-o lume a călătoriilor din ce în ce mai complexă. Abordarea noastră pro-activă, aliată cu linii directe de comunicare cu companiile aeriene, ne permit să optimizăm șansele de succes ale clienților noștri.

DELAY.RO se angajează să păstreze, în mod strict, confidențialitatea și integritatea datelor în toate comunicările referitoare la suportul oferit clienților pentru a revendica despăgubirile aferente problemelor ocazionate de zborurile operate de către companiile aeriene.  DELAY.RO este operator de date înregistrat și supravegheat de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, care reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale.

Respectăm în mod absolut privilegiul clienților cu privire la toate informațiile care decurg din relația profesională, asigurând securitatea datelor prin măsuri și soluții de protecție de ultimă generație, utilizate împotriva accesului neautorizat. Garantăm că datele clienților noștri râmân în România.

DELAY.RO își protejează clienții împotriva întârzierilor privind plata despăgubirilor, având cel mai scurt termen de efectuare a transferurilor bancare de la primirea acestora din partea companiei aeriene- câteva zile, spre deosebire de practica companiilor care oferă servicii similare și care efectuează transferurile în contul clienților,  în decurs de minim 3 luni de la primirea acestora.

PRINCIPII

DELAY.RO se angajează să respecte principiile profesionalismului, eticii, imparţialităţii şi să ofere servicii de calitate superioară. Ne concentrăm pe oferirea de sfaturi practice, adaptate nevoilor clienților noștri și, mai presus de toate, recunoaștem importanța parteneriatelor de success cu clienții și colaboratorii noștri.

La DELAY.RO avem o abordare creativă a practicilor în domeniul aviației și căutăm, în permanență, noi modalități de a oferi rezultatele dorite pentru clienții noștri. Abordarea noastră este deschisă, urmărind întotdeauna un nivel înalt de comunicare și transparență.

VALORILE NOASTRE

SUNTEM PROFESIONIȘTI

Avem cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a ne îndeplini misiunea în mod eficient, la standarde etice ridicate și tindem permanent spre excelență cu scopul de a ne îmbunătăți performanțele.

APRECIEM TOATE PĂRȚILE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE DESPĂGUBIRE

Prețuim pasagerii, companiile aeriene și agențiile de turism, precum și rolurile lor în domeniul aviației, acordându-le valoare și importanță.

URMĂRIM COOPERAREA

Împreună cu autoritățile naționale competente din statele membre ale Uniunii Europene și cu participarea altor părți interesate, gestionăm cererile pasagerilor sau ale agențiilor de turism căutăm cele mai bune căi pentru cooperarea cu companiile aeriene., în vederea îndeplinirii țelurilor și obiectivelor comune.

SUNTEM RESPONSABILI

Suntem de încredere și ne îndeplinim responsabilitățile impuse de activitatea noastră, cu promptitudine și fără compromisuri în ceea ce privește calitatea serviciilor pe care le oferim.

NE PASĂ

În calitate de companie cu capital 100% românesc, suntem în slujba intereselor pasagerilor din România, deoarece ne pasă de oameni și credem în valorile europene.