În septembrie 2014, Curtea Europeană de Justiție (caz) a definit „ora de sosire” ca fiind momentul
în care aeronava ajunge la destinația finală și cel puțin una dintre ușile sale se deschide.
Aceasta se bazează pe presupunerea că acesta este momentul în care pasagerilor li se permite
debarcarea.